پذیرش مقاله‌ی دکتر حیان حسن در مجله‌ی JISA

مقاله‌ی دکتر حیان حسن با عنوان «Maaker: A framework for detecting and defeating evasion techniques in Android malware»‌ برای چاپ در مجله‌ی Journal of Information Security and Applications (JISA) پذیرفته شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *