پذیرش مقاله‌ی خانم مریم مهرابی در مجله‌ی Automated Software Engineering

مقاله‌ی خانم مریم مهرابی با عنوان «HealMA: A Model-Driven Framework for Automatic Generation of IoT-Based Android Health Monitoring Applications» برای چاپ در مجله‌ی Automated Software Engineering پذیرفته شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *