تبریک به آقای حیان حسن جهت انتخاب مقاله‌ی ایشان با عنوان «Curious-Monkey: Evolved Monkey for triggering malicious payloads in Android malware» ‌به‌عنوان بهترین مقاله‌ی مجله‌ی بین‌المللی انجمن رمز ایران (ISeCure) در سال 2021.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *