سرپرست گروه

محمدرضا شعرباف

سرپرست گروه

98-31-37935641+

محمدرضا شعرباف استادیار دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر در دانشگاه اصفهان است. او به مهندسی نرم‌افزار مدل‌رانده (زبان‌های مدل‌سازی خاص دامنه، مدیریت مدل و تبدیل مدل)، توسعه پلتفرم‌های کم‌کد، متدولوژی‌های توسعه نرم‌افزار، الگوهای طراحی و همچنین وب معنایی (استدلال معنایی) علاقمند است. تحقیقات فعلی وی، بر مدل‌سازی همکارانه تمرکز داشته و به‌ویژه در زمینه مقایسه و ادغام مدل‌ها، مدیریت تداخل، نسخه‌بندی مدل، و مدل‌سازی چندنمایی متمرکز است. محمدرضا مدرک کارشناسي خود را از دانشگاه صنعتی اصفهان (اصفهان – ايران) در سال 1392 در رشته‌ي مهندسي کامپيوتر (نرم‌افزار) دريافت نموده است. او داراي مدرک کارشناسي ارشد و دکتری در همان رشته، از دانشگاه اصفهان (اصفهان – ايران) در سال 1395 و 1401 مي‌باشد. در حال حاضر او مدیر گروه پژوهشی مهندسی نرم‌افزار مدل‌رانده در دانشگاه اصفهان می‌باشد.
بیشتر