دانش‌آموختگان

حیان سلمان-حسن

دکترا

شروع دوره: بهمن 1395
پایان دوره: آبان 1400
عنوان پايان‌نامه: شناسایی و غلبه بر فریب‌ها در بدافزارهای اندرویدی با استفاده از روش‌های کامپایلری
استاد راهنما: دکتر بهروز ترک لادانی     استاد راهنمای دوم: دکتر بهمن زمانی
بیشتر

عباس رحیمی

کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهر 1398
پایان دوره: شهریور 1400
عنوان پايان‌نامه: ارائه چارچوبی مبتنی بر یادگیری عمیق برای تولید مدل در مهندسی مدل‌رانده
استاد راهنما: دکتر شکوفه کلاه‌دوز رحیمی     استاد مشاور: دکتر ماسیمو تیسی
بیشتر

سیده هستی موسوی

کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهر 1397
پایان دوره: شهریور 1400
عنوان پايان‌نامه: چارچوبی مدل‌رانده برای بازی‌وارسازی آموزش برنامه‌نویسی مقدماتی
استاد راهنما: دکتر شکوفه کلاه‌دوز رحیمی     استاد مشاور: دکتر لیلا صمیمی دهکردی
بیشتر

مهدی ضیایی

کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهر 1397
پایان دوره: اسفند 1399
عنوان پايان‌نامه: چارچوبی مدل رانده جهت تولید کد برای سیستم های نظارت مبتنی بر بستر FPGA در صنعت نسل ۴.۰
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی     استاد مشاور: دکتر علی بهلولی
بیشتر

محمد هادی دهقانی

کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهر 1397
پایان دوره: بهمن 1399
عنوان پايان‌نامه: رویکردی مبتنی بر مهندسی معکوس مدل‌رانده جهت استخراج ریزسرویس‌ها از معماری‌های نرم‌افزاری یکپارچه
استاد راهنما: دکتر شکوفه کلاه‌دوز رحیمی
موقعیت فعلی: دانشجوی دکتری در دانشگاه ژوهانس کپلر لینز
بیشتر

حنان یوسف-ضاهر

کارشناسی ارشد

شروع دوره: بهمن‌ماه 1396
پایان دوره: دی‌ماه 1399
عنوان پايان‌نامه: يک زبان مدل‌سازی خاص دامنه برای مدل‌سازی برنامه‌های تخليه‌ی اضطراری
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی
بیشتر

مریم مهرابی

کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهرماه 1396
پایان دوره: مهرماه 1399
عنوان پايان‌نامه: چارچوبی مدل‌رانده برای توسعه‌ی برنامه‌های کاربردی نظارت بر سلامت مبتنی بر اینترنت اشیاء
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی
بیشتر

حسین مرادی

دکترا

شروع دوره: مهرماه 1392
پايان دوره: شهریورماه 1399
عنوان پايان‌نامه: توسعه مدل‌رانده ترکيب آگاه به زمينه سرويس
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی     استاد مشاور: دکتر کامران زمانی‌فر
موقعیت فعلی: عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند
بیشتر

سارا ادیب

کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهر 1396
پایان دوره: خرداد 1399
عنوان پايان‌نامه: چارچوبی مدل‌رانده برای توسعه‌ی برنامه‌های کاربردی توصیه‌گر آگاه به زمينه
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی
بیشتر

محمد درخشندی

کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهرماه 1395
پایان دوره: شهریورماه 1398
عنوان پايان‌نامه: استفاده از نگرش مدل‌رانده جهت توسعه‌ی بازی‌های دوبعدی چندنفره‌ی مبتنی بر اندروید
استاد راهنما: دکتر شکوفه کلاه‌دوز رحیمی
بیشتر