دانشجویان کارشناسی ارشد

امیرحسین بدیعی

دانشجوی کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهر 1400
عنوان پايان‌نامه: --
استاد راهنما: دکتر منصوره اژه‌ای     استاد مشاور: دکتر محمدرضا شعرباف
بیشتر

سید آرمان طاهری

دانشجوی کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهر 1400
عنوان پايان‌نامه: تحلیل جریان‌های داده‌ی بین‌برنامه‌ای اندروید به‌کمک فنون مدل‌رانده جهت تشخیص نشت اطلاعات
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی     استاد مشاور: دکتر بهروز ترک لادانی
بیشتر

فرشته هادیان

دانشجوی کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهر 1399
عنوان پايان‌نامه: توسعه‌ی مدل‌رانده برنامه‌های کاربردی مدیریت وظایف مبتنی بر بازی‌وارسازی
استاد راهنما: دکتر شکوفه کلاه‌دوز رحیمی     استاد مشاور: دکتر لیلا صمیمی دهکردی
بیشتر

سارا قدیری

دانشجوی کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهر 1399
عنوان پايان‌نامه: رویکردی مدل‌رانده برای طراحی و توسعه‌ی دوقلوهای دیجيتال در دامنه آلودگی هوا
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی
بیشتر