یاسر شهواری

یاسر شهواری

دانشجوی دکترا

شروع دوره: مهر 1400
عنوان پايان‌نامه: --
استاد راهنما: دکتر شکوفه کلاه‌دوز رحیمی
بیشتر

معرفی کوتاه:
یاسر شهواری دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال است.