کیمیا کلاهدوز

کیمیا کلاهدوز

دانشجوی کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهر 1398
عنوان پايان‌نامه: رویکردی مبتنی بر مهندسی مدل‌رانده جهت وارسی رسمی مدل‌های BPMN
استاد راهنما: دکتر شکوفه کلاه‌دوز رحیمی     استاد مشاور: دکتر کوین لانو
بیشتر

معرفی کوتاه:
کیمیا کلاهدوز مدرک کارشناسی خود را در رشته‌ی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان دریافت نموده است.