مهسا سادات پناهنده

مهسا سادات پناهنده

کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهرماه 1391
پايان دوره: بهمن ماه 1393
عنوان پايان‌نامه: روشی جديد جهت بهبود چرخه‌ی حيات تبديل مدل
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی
موقعیت فعلی: دانشجوی دکتری و پژوهشگر در دانشگاه آلبرتا
بیشتر

چکیده‌ی پایان‌نامه:
مهندسی نرم‌افزار مدل‌رانده روشی است که یک محصول نرم‌افزاری را به طور خودکار از روی مدل‌های مربوطه تولید می‌کند. مفهومی که در روش‌های مدل‌رانده نقش کلیدی ایفا می‌کند، تبدیل مدل‌ها به یک‌دیگر و در نهایت تبدیل این مدل‌ها به کد قابل اجرای سیستم است که به طور کلی تحت عنوان تبدیل نامیده می‌شوند.
دغدغه‌ی اصلی طراحان در روش‌های مدل‌رانده، نوشتن تبدیل‌های با کیفیت می‌باشد. با افزایش حجم تبدیل‌ها و پیچیده شدن آن‌ها، تولید یک تبدیل با کیفیت دشوارتر می‌شود. بنابراین نیاز است تا یک تبدیل، مشابه با سایر محصولات نرم‌افزاری، با استفاده از روش‌های مهندسی توسعه یابد. این دیدگاه، مهندسی تبدیل مدل، یا به اختصار مهندسی تبدیل، نامیده می‌شود. بدیهی است بهبود در مهندسی تبدیل سبب بهبود در کیفیت تبدیل‌ها خواهد شد. با توجه به اهمیت تبدیل در روش‌های مدل‌رانده، در دهه اخیر پژوهش‌هایی در خصوص مهندسی تبدیل ارائه و چارچوب‌هایی در این رابطه تعریف گردیده است که دو نمونه از کامل‌ترین آن ها به نام‌های transML و MeTAGeM در این پژوهش استفاده شده‌اند.
پژوهش حاضر دو راهکار مشخص برای بهبود در مهندسی تبدیل ارائه می‌کند که بر دو چارچوب transML و MeTAGeM اعمال شده است. راهکار اول تبدیلی ارائه می‌کند که باعث افزایش خودکارسازی و پیوستگی در چارچوب توسعه تبدیل transML می‌گردد. این تبدیل قابلیت تولید خودکار مدل معماری از مدل نیازمندی در چارچوب transML را فراهم می کند. این کار سبب افزایش خودکارسازی، پیوستگی، پیگیری نیازمندی ها و بالا بردن سطح تجرید در چارچوب توسعه تبدیل transML می شود. ارزیابی صورت گرفته نشان می دهد که مدل‌های معماری تبدیل تولید شده توسط راهکار پیشنهادی این پژوهش، با مدل‌های معماری تولید شده توسط طراحان تبدیل برابری دارد.
راهکار دوم، با ایده گرفتن از الگوهای طراحی، فرایندی را برای استفاده از الگوهای تبدیل به‌جا و مناسب در مهندسی تبدیل ارائه می‌کند. این فرایند که «ماپت» نام دارد، شامل سه مرحله ی بررسی لزوم الگو، تشخیص و پیشنهاد الگو، و اعمال الگوی تبدیل می‌باشد. این فرایند، یک مدل طراحی تبدیل تولید شده توسط چارچوب‌های توسعه تبدیل، در حال حاضر دو چارچوب transML و MeTAGeM، را به عنوان ورودی دریافت کرده و مدل طراحی تبدیل جدیدی را تولید می‌کند که در آن مفاهیم الگوهای تبدیل متناسب با ساختار مسئله تبدیل اعمال شده است. مدل طراحی تبدیل مبتنی بر الگوها سبب تولید تبدیلی با کیفیت و کارایی بیش‌تر، قابلیت استفاده مجدد، سادگی بیش‌تر و زمان اجرای کمتر می‌شود. ارزیابی فرایند «ماپت»، حاکی از بهبود قابل توجه در مدل‌های خروجی تبدیل این فرایند است.

 

مقاله‌های انگلیسی

 

مقاله‌های فارسی