محمدرضا عضدی

محمدرضا عضدی

کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهرماه 1390
پايان دوره: بهمن ماه 1393
عنوان پايان‌نامه: مدل‌سازی سیستم‌های سرویس‌گرا با استفاده از روش‌های مدل‌رانده
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی
موقعیت فعلی: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
بیشتر

چکیده‌ی پایان‌نامه:
یکی از مهم‌ترین دسته‌ها از سیستم‌های نرم افزاری، سیستم‌های مبتنی بر معماری سرویس‌گرا می باشند. با توجه به پیچیدگی روزافزون این‌گونه از سیستم‌ها، نیاز به مدل‌سازی، به‌ویژه در فازهای اولیه، بیش ازپیش احساس می‌گردد. مدل‌سازی در فازهای اولیه باعث کشف مشکلات در مراحل اولیه‌ی طراحی نرم‌افزار می‌گردد که به مراتب کم هزینه‌تر است. روش‌های گوناگونی برای مدل‌سازی سیستم‌های سرویس‌گرا موجود می‌باشد. یکی از کاربردی‌ترینِ این روش‌ها، روش‌های مبتنی بر معماری مدل‌رانده است. معماری مدل‌رانده، روشی برای طراحی سیستم‌های نرم‌افزاری بر مبنای مدل‌های یک سیستم پیش از وارد شدن به فاز توسعه و برنامه‌نویسی است. برای مدل‌سازی، نیاز به یک زبان مدل‌سازی می‌باشد که امروزه UML زبان غالب برای مدل‌سازی سیستم‌های نرم‌افزاری می‌باشد. با این وجود زبان UML قابلیت خاصی برای مدل‌سازی سیستم‌های سرویس‌گرا در اختیار کاربران قرار نمی‌دهد. به همین منظور نیاز است که از مکانیسم‌های توسعه‌ی زبان UML مانند پروفایل برای مدل‌سازی سیستم‌های سرویس‌گرا استفاده گردد. پروفایل های UML قابلیت استفاده از مفاهیم پیش‌فرض UML و همچنین شخصی‌سازی این زبان را برای استفاده در دامنه‌های خاص نرم‌افزاری فراهم می‌سازد. در این پژوهش نیز برای مدل‌سازی سیستم‌های سرویس‌گرا یک پروفایل جدید UML به نام SoaNfMl تعریف گردیده است. پروفایل SoaNfML نسبت به روش‌های مشابه که پیش ازاین برای مدل‌سازی سیستم‌های سرویس‌گرا پیشنهاد شده است جامعیت بیش‌تری دارد. این پروفایل همچنین قابلیت مدل‌سازی خصوصیات غیر وظیفه‌مندی سیستم‌های سرویس گرا را نیز دارا است. روش ارائه شده در این پژوهش از تولید خودکار کد که از مفاهیم اصلی معماری مدل‌رانده می باشد نیز پشتیبانی می‌کند. برای ارزیابی روش پیشنهادی، دو کاربرد نرم‌افزاری که بر مبنای معماری سرویس‌گرا طراحی می‌شوند به وسیله‌ی پروفایل SoaNfML مدل‌سازی شده‌اند.

 

مقاله‌های فارسی