محمدرضا طالبی

محمدرضا طالبی

دانشجوی کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهر 1398
عنوان پايان‌نامه: چارچوبی مدل‌رانده جهت تولید خودکار کُد امن قرارداد هوشمند اِتریم
استاد راهنما: دکتر شکوفه کلاه‌دوز رحیمی     استاد مشاور: دکتر بهروز ترک لادانی
بیشتر

معرفی کوتاه:
محمدرضا طالبی مدرک کارشناسی خود را در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر-نرم‌افزار از دانشگاه شیخ بهایی (اصفهان-ایران) دریافت نموده است.