محمدرضا شعرباف

محمدرضا شعرباف

دانشجوی دکترا

98-31-37934539+

شروع دوره: مهرماه 1395
عنوان پايان‌نامه: چارچوبی جهت مدیریت نیمه خودکار تداخل‌ در مدل‌سازی همکارانه برخط و برون خط
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی     استاد راهنمای دوم: دکتر ژقسون سونیه
بیشتر

معرفی کوتاه:
محمدرضا شعرباف دانشجوی دکتری گروه مهندسی کامپیوتر در دانشگاه اصفهان و عضو بنیاد ملی نخبگان ایران می باشد. او به مهندسی نرم‌افزار مدل‌رانده (ادغام مدل، مقایسه مدل و تبدیل مدل) و همچنین وب معنایی (استدلال معنایی) علاقمند است. تحقیقات فعلی وی، بر ارتقاء معنایی سیستم‌های کنترل نسخه مدل تمرکز داشته و به‌ویژه در زمینه کشف و رفع تداخل های معنایی فعالیت می نماید. محمدرضا مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه صنعتی اصفهان (اصفهان – ایران) در سال 1392 در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار) دریافت نموده است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در همان رشته، از دانشگاه اصفهان (اصفهان – ایران) در سال 1395 می‌باشد. در حال حاضر او یکی از اعضای گروه پژوهشی مهندسی نرم‌افزار مدل‌رانده در دانشگاه اصفهان می‌باشد.

 

پروژه‌ها


 

مقاله‌های انگلیسی

 

مقاله‌های فارسی

 

فیلم‌های آموزشی