محمدرضا شعرباف

محمدرضا شعرباف

کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهرماه 1393
پايان دوره: شهریورماه 1395
عنوان پايان‌نامه: راهكاری جديد جهت کشف و رفع تداخل‌های معنايی در نسخه‌بندی مدل
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی
موقعیت فعلی: دانشجوی دکترای مشترک در دانشگاه اصفهان و دانشگاه نانت
بیشتر

چکیده‌ی پایان‌نامه:
مدل، نمایشی انتزاعی از سیستم نرم‌افزاری است که راهکاری مناسب برای مقابله با پیچیدگی‌های توسعه نرم‌افزار می‌باشد. توسعه مدل‌رانده، با بهره‌گیری از این واقعیت، روشی نوین در توسعه نرم‌افزار است که از مدل به عنوان مصنوع اصلی برای ایجاد سیستم نرم‌افزاری استفاده می‌کند. همین امر موجب شده با افزایش همکاری تیمی، نسخه‌های مختلفی از مدل در طول فرآیند توسعه، به‌ویژه در مرحله‌ی طراحی، ایجاد شوند. به منظور مدیریت این نسخه‌ها که به آن نسخه‌بندی مدل می‌گویند، شناسایی تغییرات و انجام فرآیند ادغام برای ایجاد نسخه‌ای یکپارچه، ضروری است. از آنجاکه تغییرات طراحان مختلف در یک مدل، می‌تواند ناسازگار باشد، در زمان ادغام بایستی امکان کشف و رفع تداخل‌های حاصل از این تغییرات فراهم شود. این امر نه تنها مستلزم آگاهی از ساختار و نحو مدل‌ها می‌باشد، بلکه بایستی مفاهیم معنایی مدل‌ها نیز بررسی شده و تداخل‌های معنایی نیز کشف و رفع گردند. با این حال تاکنون راهکار مناسبی جهت کشف و رفع تداخل‌های معنایی در نسخه‌بندی مدل‌ها ارائه نشده است. ‎
با توجه به تقسیم تداخل‌های معنایی به سه دسته‌ی تداخل‌های هم‌ارز معنایی، معنایی ایستا و معنایی رفتاری‏، در این پژوهش نیز برای هر یک، راهکاری ارائه شده است. راهکار اول با دریافت مفروضات ذهنی طراحان پیش از انجام ادغام، الگوریتمی برای تعیین عناصری که از نظر معنایی معادل هستند، ارائه نموده و به موجب آن امکان کشف و رفع تداخل‌های هم‌ارز معنایی را فراهم می‌آورد. راهکار دوم نیز با تعیین قواعد معنایی مربوط به زبان مدل‌سازی، اقدام به اعتبارسنجی ادغام نموده و تداخل‌های معنایی ایستا را کشف و رفع می‌نماید. به‌منظور اجرای این دو راهکار، ابتدا فرآیندی برای ادغام مدل‌ها پیشنهاد می‌شود. این فرآیند که به روش ادغام سه‌طرفه شناخته می‌شود‏، در ابزاری با نام Three-Way Merger پیاده‌سازی شده و راهکارهای‌ کشف و رفع تداخل به آن اضافه می‌شوند. ارزیابی نتایج به‌دست آمده از اجرای دو محک موجود با ابزار Three-Way Merger، حاکی از صحت نسخه‌ی ادغامی و فراهم شدن امکان کشف و رفع تداخل‌های هم‌ارز معنایی و معنایی ایستا‏، در فرآیند ادغام می‌باشد. همچنین راهکار سوم این پژوهش به کشف تداخل‌های معنایی رفتاری با استفاده از وارسی نسخه‌ی ادغامی می‌پردازد. عملیات وارسی با توجه به دیگر مدل‌های رفتاری سیستم انجام می‌شود. مطالعه‌ی موردی انجام شده بیان‌گر صحت عملکرد راهکار پیشنهادی در کشف تداخل‌های معنایی رفتاری می‌باشد. از دیگر نتایج این پژوهش، ارائه مدل تداخل معنایی می‌باشد که امکان بصری‌سازی این تداخل‌ها را فراهم می‌نماید.

 

پروژه‌ها

 

مقاله‌های انگلیسی

 

مقاله‌های فارسی

 

فیلم‌های آموزشی