محمدرضا اسدی

محمدرضا اسدی

دانشجوی کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهر 1398
عنوان پايان‌نامه: توسعه‌ی مدل‌رانده‌ی افزونه‌های سرویس‌گرای وردپرس
استاد راهنما: دکتر شکوفه کلاه‌دوز رحیمی     استاد مشاور: دکتر حسین مرادی
بیشتر

معرفی کوتاه:
محمدرضا اسدی مدرک کارشناسی خود را در رشته‌ی مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه پیام‌نور اصفهان دریافت نموده است.