ماسیمو تیسی

ماسیمو تیسی

همکار بین‌المللی (از دانشگاه آی.ام.تی آتلانتیک)

ماسیمو تیسی دانشیار گروه علوم کامپیوتر در دانشگاه آی.ام.تی آتلانتیک فرانسه است. او معاون گروه پژوهشی NaoMod در آزمایشگاه علوم دیجیتال نانت (LS2N) و مسئول هماهنگی شبکه آموزش اروپایی ماری کوری (Lowcomote) می‌باشد.
بیشتر