فرشته هادیان

فرشته هادیان

دانشجوی کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهر 1399
عنوان پايان‌نامه: توسعه‌ی مدل‌رانده برنامه‌های کاربردی مدیریت وظایف مبتنی بر بازی‌وارسازی
استاد راهنما: دکتر شکوفه کلاه‌دوز رحیمی
بیشتر

معرفی کوتاه:
فرشته هادیان قهدریجانی مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی کامپیوتر-نرم‌افزار از دانشگاه پیام نور اصفهان در سال 1391 دریافت نموده است.