علیرضا روحی

علیرضا روحی

دکترا

شروع دوره: مهرماه 1390
پايان دوره: شهریورماه 1396
عنوان پايان‌نامه: ارائه‌ی فرایندی برای تولید وارس زبان الگو
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی
موقعیت فعلی: استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
بیشتر

معرفی کوتاه:
دکتر روحی، مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه خوارزمی تهران در سال ۱۳۷۹، ضمن انتخاب به‌عنوان دانش‌آموخته‌ی ممتاز و رتبه‌ی اولی دریافت کرد. او سپس کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه صنعتی شریف تهران ادامه داد و در ۲۵ خردادماه ۱۳۸۳ فارغ‌التحصیل شد. وی سرانجام در ۱۱ شهریورماه سال ۱۳۹۶در مقطع دکتری، تحت نظر جناب آقای دکتر بهمن زمانی، ضمن انتخاب به‌عنوان دانشجوی برگزیده‌ی پژوهشی دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه اصفهان فارغ‌التحصیل شد. لازم به ذکر است که هر سه مقطع تحصیلی ایشان، در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم‌افزار بوده است.
ایشان از ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در دانشکده‌ی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر مشغول به‌کار هستند.

 

چکیده‌ی پایان‌نامه:
الگوهای طراحی،‍ راه‌حل مسائل طراحی در زمینه‌های خاص به‌حساب می‌آیند. یکی از بهترین تجربه‌های عملی در استفاده از الگوها، اِعمال الگوها به شکل زبان‌های الگوست. زبان الگو، به‌بیان ساده، مجموعه‌ای از الگوهای مرتبط است که فرایند حل یک مسئله‌ی کلی را در زمینه‌ا‌ی مشخص ارائه می‌دهد. یکی از مسائل مهمی که جامعه‌ی مهندسی نرم‌افزار با آن روبه‌روست، اطمینان از درستی کاربرد الگوها و زبان‌های الگوست. از یک سو، بی‌تردید با رشد روزافزون تعداد الگوها و زبان‌های الگو، وارسی دستی الگوها و زبان‌های الگو، امری طاقت‌فرسا و مستعد خطا خواهد بود. لذا، توسعه‌ و پشتیبانی ابزارهای وارسی زبان الگو ضروری به‌نظر می‌رسد. از سوی دیگر، به‌رغم‌ فراگیرشدن استفاده از زبان‌های الگو در عمل، فقدان یک مدل صوری برای روابط میان الگوها در حالت کلی و زبان‌های الگو در حالت خاص، توسعه و تولید ابزارهای پشتیبان را با مشکل مواجه می‌سازد.
با توجه به مسئله‌ی بیان‌شده، در این پژوهش، بر اساس جبر الگوهای طراحی، مدل صوری جدیدی برای توصیف الگوها و زبان‌های الگو ارائه می‌شود. در این راستا، نمادگان GEBNF‎، گسترش داده شده و در مدل‌سازی نمودارهای کلاس و توالی یوام‌ال به‌کار برده می‌شوند؛ این نمودارها در مدل‌سازی الگوهای رایج طراحی استفاده می‌شوند. به‌علاوه، با ارائه‌ی معانی صوری روابط مرسوم میان الگوها، راه ارائه‌ی مدل صوری زبان الگو هموار می‌شود. مطابق مدل صوری ارائه شده برای الگوها و زبان‌های الگو، فرایندی به‌نام PLVGen‎ ارائه می‌شود که برای هر زبان الگوی ورودی که با مدل صوری پیشنهادی قابل توصیف باشد، یک وارس زبان الگو به‌صورت خودکار تولید می‌کند.
برای ارزیابی فرایند PLVGen‎، به‌عنوان نمونه‌های عملی، سه وارس به‌صورت خودکار برای زبان‌های الگوی براکر، PofEAA ‎ و یک زبان الگوی امنیتی تولید می‌شوند. بررسی آمار مربوط به وارس‌های تولید شده، توسعه‌پذیری فرایند PLVGen‎ را نشان می‌دهد. همچنین، در مقایسه با ابزارهای مشابه، وارس‌های تولید شده دارای قابلیت حمل و شفافیت بیشتری بوده و عاری از ابهام هستند.

 

پروژه‌ها

 

کتاب‌ها

 

مقاله‌های انگلیسی

 

مقاله‌های فارسی

 

گزارش‌های فنی

 

فیلم‌های آموزشی