طاهره آدم‌زاده

طاهره آدم‌زاده

کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهرماه 1391
پايان دوره: بهمن ماه 1393
عنوان پايان‌نامه: یک زبان مدل‌سازی به‌منظور توسعه‌ی سیستم‌های چندعاملی برای محیط‌های واکنش اضطراری
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی       استاد مشاور: دکتر افسانه فاطمی
بیشتر

چکیده‌ی پایان‌نامه:
مدل‌سازی یک نرم‌افزار در مرحله‌ی طراحی، با استفاده از یک زبان مدل‌سازی انجام می‌گیرد. استفاده از زبان‌های مدل‌سازی همه منظوره مانند یوام‌ال، به‌منظور مدل‌سازی سیستم‌های نرم‌افزاری در یک دامنه‌ی خاص، مشکلاتی مانند کندی روند توسعه، تلاش بیش‌تر طراح به منظور مدل‌سازی و نیاز به صرف زمان و هزینه‌ی بیش‌تر برای یادگیری دانش مربوط به دامنه‌ی موردنظر توسط تمام توسعه‌دهندگان را به دنبال خواهند داشت. استفاده از زبان‌های مدل‌سازی خاص دامنه روشی برای به حداقل رساندن این مشکلات خواهد بود. با طراحی یک زبان مدل‌سازی خاص دامنه، می توان زبانی مشترک برای مدل‌سازی سیستم‌های نرم‌افزاری در آن دامنه را داشت. هدف از این پژوهش، طراحی یک زبان مدل‌سازی به‌منظور توسعه‌ی سیستم‌های چندعاملی برای محیط‌های واکنش اضطراری است. بنابراین بر روی دو دامنه‌ی سیستم‌های چندعاملی و محیط‌های واکنش اضطراری تمرکز می‌شود. برای محدود نمودن کار، تنها مرحله‌ی واکنش از محیط‌های واکنش اضطراری مدنظر قرار می‌گیرد. فرایندی که در این پژوهش دنبال می‌شود شامل چهار مرحله است: ابتدا یک زبان مدل‌سازی با عنوان ERE-ML برای محیط‌های واکنش اضطراری طراحی می‌شود. سپس، در مرحله‌ی دوم، به منظور استفاده‌ی از این زبان توسط طراحان، ابزاری به نام ERE-ML پیاده سازی می شود که با استفاده از آن، می‌توان مدل سازی محیط‌های واکنش اضطراری را انجام داد. در ادامه، مدلی که در این ابزار رسم می شود، به صورت خودکار به کد تبدیل می گردد. لذا، در مرحله‌ی سوم، چارچوبی برای مدل‌سازی محیط‌های واکنش اضطراری ارائه، و در مرحله ی چهارم، مدل ترسیم شده در ابزار ERE-ML براساس چارچوب ارائه شده، به صورت خودکار به کد JADE تبدیل می شود.
به‌منظور ارزیابی این پژوهش، از روش مطالعه‌ی موردی استفاده شده است. دو مطالعه‌ی موردی آتش‌سوزی ویکتوریای استرالیا و حادثه‌ی اتمی فوکوشیمای ژاپن با ابزار پیشنهادی مدل‌سازی و سپس به صورت خودکار به کد تبدیل می شوند. به عبارت دیگر، نشان داده می‌شود که با استفاده از زبان مدل سازی ERE-ML، مدل‌سازی مرحله‌ی واکنش از محیط‌های واکنش اضطراری، به راحتی انجام شده و نیازی به یادگیری دانش این محیط‌ها توسط همه‌ی توسعه‌دهندگان یک تیم نیست. به علاوه، سطح تجرید بالا رفته، سرعت روند توسعه افزایش پیدا کرده و نسبت به زبان‌های مدل‌سازی همه‌منظوره مثل یوام‌ال، طراح به مفاهیم دامنه نزدیک‌تر خواهد شد.

 

پروژه‌ها

 

مقاله‌های انگلیسی

 

مقاله‌های فارسی