سید محمدسجاد کسائی

سید محمدسجاد کسائی

کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهر 1398
پایان دوره: بهمن 1400
عنوان پايان‌نامه: ارائه چارچوبی جدید جهت ادغام سازگار n طرفه مدل
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی
بیشتر

معرفی کوتاه:
سید محمدسجاد کسائی مدرک کارشناسی خود را در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر-نرم‌افزار از دانشگاه شهرضا دریافت نموده است.

 

چکیده‌ی پایان‌نامه:
توسعه نرم‌افزار یک کار گروهی است و اکثر فعالیت‌های چرخه حیات، از جمله مدل‌سازی، توسط تیمی از افراد انجام می‌شود. روش مهندسی مدل‌رانده نیز از این امر مستثنی نیست و با توجه به این‌که در این روش، مدل مصنوع اصلی است، مدل‌سازی همکارانه حائز اهمیت است. اما، چالش اصلی در مدل‌سازی همکارانه، ‌ادغام و یکپارچه‌سازی نسخه‌های مختلفی است که از یک مدل ایجاد می‌شوند. تاکنون روش‌های مختلفی جهت یکپارچه‌سازی نسخه‌های مختلف مدل ارائه گردیده که اغلب از ادغام جفتی نسخه‌ها برای ساخت نسخه نهایی استفاده می‌نمایند. بااین‌حال، ادغام جفتی مدل‌ها‌ با دو مشکل اصلی پیچیدگی ادغام و تأثیرپذیری خروجی از ترتیب ادغام مواجه است. ادغام همزمان، یا به بیان دیگر ادغام چندطرفه، یک تکنیک کلیدی برای ادغام است که با ادغام چند نسخه به‌صورت همزمان، سعی در رفع مشکلات ادغام جفتی‌ دارد، اما تاکنون رویکردی که کل فرآیند ادغام شامل مقایسه و ادغام را به‌کمک تکنیک ادغام چندطرفه پوشش دهد ارائه نشده است.
با توجه به موارد ذکر شده، یعنی ناکارآمدی ادغام جفتی و فقدان راهکاری مناسب جهت ادغام همزمان، در این پژوهش چارچوبی برای یکپارچه‌سازی همزمان چند نسخه بر پایه‌ی رویکرد مدل‌رانده ارائه شده است. چارچوب ارائه شده با پوشش کل فرآیند ادغام، امکان شناسایی عناصر مشابه و تولید نسخه ادغامی را به‌کمک الگوریتم مقایسه و ادغام پیشنهادی فراهم می‌نماید. اجزای این چارچوب شامل یک زبان ادغام چندطرفه، موتور ادغام چندطرفه و ویرایشگر متنی ‌است. زبان ادغام چندطرفه منجر به انعطاف‌پذیری الگوریتم ادغام و تولید نسخه ادغامی بر اساس نظرات کاربران می‌شود.
راهکار پیشنهادی در سه بخش ارزیابی شده است. ابتدا به کاربردپذیری و صحت خروجی ادغام با ارائه مطالعه موردی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده بیانگر پوشش همه حالات ادغام، قابلیت ادغام هر تعداد مدل دلخواه و صحت نسخه ادغامی می‌باشد. در ادامه، قابلیت استفاده زبان ادغام چندطرفه با برگزاری یک کارگاه بررسی شده است. نتایج بررسی، رضایت کاربران از زبان ارائه شده را نشان می‌دهد. در نهایت، عملکرد و مقیاس‌پذیری چارچوب پیشنهادی در مقایسه با روش‌های مشابه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج ارزیابی به ‌روشنی بهبود زمان فرآیند ادغام را نشان می‌دهد.

 

پروژه‌ها


 

مقاله‌های انگلیسی

 

فیلم‌های آموزشی