سید محمدسجاد کسائی

سید محمدسجاد کسائی

دانشجوی کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهر 1398
عنوان پايان‌نامه: ارائه چارچوبی جدید جهت ادغام سازگار n طرفه مدل
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی
بیشتر

معرفی کوتاه:
سید محمدسجاد کسائی مدرک کارشناسی خود را در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر-نرم‌افزار از دانشگاه شهرضا دریافت نموده است.

 

فیلم‌های آموزشی