سید آرمان طاهری

سید آرمان طاهری

دانشجوی کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهر 1400
عنوان پايان‌نامه: --
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی
بیشتر

سید آرمان ظاهری مدرک کارشناسی خود را در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه میبد (یزد-ایران) دریافت نموده است،