سارا قدیری

سارا قدیری

دانشجوی کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهر 1399
عنوان پايان‌نامه: رویکردی مدل‌رانده برای طراحی و توسعه‌ی دوقلوهای دیجيتال در دامنه آلودگی هوا
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی
بیشتر

معرفی کوتاه:
سارا قدیری مدرک کارشناسی خود را در رشته‌ی مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد جهاد دانشگاهی اصفهان در سال 1398 دریافت نموده است.