زهرا اصلانی

زهرا اصلانی

شروع دوره: مهر 1399
عنوان پايان‌نامه:چارچوبی مدل‌رانده برای مدل‌سازی تعاملات در دامنه‌ی خانه هوشمند
استاد راهنما: دکتر شکوفه کلاه‌دوز رحیمی
بیشتر

معرفی کوتاه:
زهرا اصلانی مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی کامپیوتر-نرم‌افزار از دانشگاه آزاد اسلامی قم در سال 1397 دریافت نموده است.