خاویر ترویا

خاویر ترویا

همکار بین‌المللی (از دانشگاه مالاگا)

خاویر ترویا دانشیار گروه زبان‌ها و علوم کامپیوتر در دانشگاه مالاگا (اسپانیا) و عضو گروه پژوهشی Atenea به عنوان بخشی از مؤسسه ITIS Software می‌باشد.
بیشتر