حسین مرادی

حسین مرادی

دکترا

شروع دوره: مهرماه 1392
پايان دوره: شهریورماه 1399
عنوان پايان‌نامه: توسعه مدل‌رانده ترکيب آگاه به زمينه سرويس
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی     استاد مشاور: دکتر کامران زمانی‌فر
موقعیت فعلی: عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند
بیشتر

چکیده‌ی پایان‌نامه:
با گسترش روزافزون سیستم‌های فراگیر، نیاز به برنامه‌های کاربردی آگاه به زمینه در حال افزایش است. یک دسته مهم از برنامه‌های کاربردی آگاه به زمینه، سرویس‌های ترکیبی آگاه به زمینه است که در هنگام اجرای یک سرویس ترکیبی، اطلاعات زمینه‌ای کاربران را در نظر می‌گیرد. با وجود آن که اضافه کردن زمینه به یک سرویس ترکیبی استاندارد، باعث ارتقاء انعطاف‌پذیری می‌شود، اما طراحی و توسعه آن را پیچیده‌تر می‌کند. دلیل این پیچیدگی، چالش‌هایی چون تنوع و ناهمگنی مفاهیم و منابع زمینه‌ای، لزوم سازگاری با استانداردهای ترکیب سرویس و ماهیت غیرقطعی و متغیر مقادیر زمینه‌ای می‌باشد.
هدف این پژوهش، ارائه راهکاری جهت کاهش پیچیدگی و تسهیل توسعه ترکیب آگاه به زمینه سرویس می‌باشد. راهکار پیشنهادی، دو رویکرد توسعه مدل‌رانده و ارائه زمینه به‌صورت سرویس را دنبال می‌کند. این راهکار شامل یک چارچوب به نام کاست، یک میان‌افزار به نام پیکاسو و ابزارهای استاندارد توسعه و اجرای ترکیب سرویس می‌باشد. چارچوب کاست از پنج مولفه شامل مدل مرجع، فرامدل، ابزار مدل‌سازی گرافیکی، ابزار تولید کد و API کاست تشکیل شده است. میان‌افزار پیکاسو نیز از یک مدل مرجع و پنج وب‌سرویس میانی تشکیل شده است.
در راهکار پیشنهادی، توسعه‌دهنده با کمک چارچوب کاست، یک سرویس زمینه‌ای را به‌صورت گرافیکی مدل‌سازی می‌کند و آن را به یک وب‌سرویس زمینه‌ای تبدیل می‌نماید. توسعه‌دهنده، در ادامه با استفاده مجدد از این وب‌سرویس زمینه‌ای و بهره‌گیری از میان‌افزار پیکاسو می‌تواند یک سرویس ترکیبی ساخته‌شده با ابزارهای استاندارد توسعه ترکیب سرویس را به یک سرویس ترکیبی آگاه به زمینه تبدیل کند.
برای ارزیابی سودمندی راهکار پیشنهادی، با انجام مطالعه موردی در حوزه گردشگری، یک وب‌سرویس زمینه‌ای و یک سرویس ترکیبی آگاه به زمینه توسعه یافت. نتایج مطالعه موردی و مقایسه با کارهای مرتبط نشان داد که راهکار پیشنهادی می‌تواند توسعه سرویس‌های ترکیبی آگاه به زمینه را آسان کند و نسبت به کارهای مرتبط مزیت دارد.
در ضمن، برای ارزیابی کاربردپذیری ابزارهای فراهم شده توسط چارچوب کاست از روش پیمایشی استفاده شد. کلیه مشارکت‌کنندگان در این پیمایش از به‌کارگیری کاست برای تسهیل توسعه یک وب‌سرویس زمینه‌ای رضایت داشتند و ابزارهای فراهم شده را کاربردی می‌دانستند و کار با این ابزارها برایشان آسان بود. در مجموع، بیش از ۷۵٪ از مشارکت‌کنندگان، کاربردپذیری، شامل آسانی استفاده، آسانی یادگیری، سودمندی و رضایت‌مندی را مطلوب ارزیابی کردند.
‎‏

 

مقاله‌های انگلیسی