امیرحسین بدیعی

امیرحسین بدیعی

دانشجوی کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهر 1400
عنوان پايان‌نامه: --
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی
بیشتر

معرفی کوتاه:

امیرحسین بدیعی، دانش آموخته کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شیراز در سال 1399 است.