اطهره فاطمیان

اطهره فاطمیان

دانشجوی دکترا

شروع دوره: مهر 1399
عنوان پايان‌نامه: --
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی       استاد راهتمای دوم: دکتر بهروز ترک لادانی
بیشتر

معرفی کوتاه:
اطهره فاطمیان دارای مدرک کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار از دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1389، و مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر-نرم‌افزار از موسسه آموزش عالی بهمنیار کرمان در سال 1396 می‌باشد.

 

مقاله‌های انگلیسی