تبریک به آقای دکتر زمانی، خانم دکتر کلاه‌دوز رحیمی، خانم صمیمی و آقای شعرباف به خاطر موفقیتی که در مسابقه‌ی ابزارهای تبدیل (Transformation Tool Contest – TTC 2017)‌ در کشور آلمان به‌دست آوردند. جوایزی که دوستان در این مسابقه کسب کردند به شرح زیر می‌باشد:

  1. Best Overall Award for solving “State Elimination Case” using Epsilon
  2. Most Abstract Award for solving “State Elimination Case” using Epsilon
  3. Audience Award for solving “State Elimination Case” using Epsilon

  4. Most Complete Award for solving “Families to Persons Case” using EVL+Strace


  5. Audience Award for solving “Families to Persons Case” using EVL+Strace

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *