عنوان کارگاه: آشنایی با خانواده‌ی زبان‌های اپسیلون

زمان برگزاری: شنبه 4 اردیبهشت‌ماه 1395

مکان: آزمایشگاه مبانی کامپیوتر (کلاس 18 ساختمان فنی قدیم)

فایل آموزشی:

زمان‌بندی برنامه کارگاه به شرح زیر می‌باشد:

ردیف
عنوان برنامه
هدف
ارائه‌کننده
مدت زمان پیش‌بینی شده
ساعت اجرا
حضور و استقرار افراد در آزمایشگاه 15 دقیقه 8:15-8:30
1 خانواده زبان‌های اپسیلون آشنایی با Epsilon و تنظیمات مورد نیاز علیرضا روحی 15 دقیقه 8:30-8:45
2 زبان شئ اپسیلون (EOL) آشنایی با مجموعه امکانات مدیریت مدل در اپسیلون و اجرای یک مثال توسط ارائه‌دهنده و حاضران علیرضا روحی 20 دقیقه 8:45-9:05
3 زبان اعتبارسنجی اپسیلون (EVL) آشنایی با قابلیت اعتبارسنجی مدل در اپسیلون و اجرای یک مثال توسط ارائه دهنده و حاضران علیرضا روحی 10 دقیقه 9:05-9:15
4 زبان راهنمای اپسیلون (EWL) آشنایی با خودکارسازی وظایف تکراری در اپسیلون و اجرای یک مثال توسط ارائه دهنده و حاضران علیرضا روحی 10 دقیقه 9:15-9:25
5 زبان تولید اپسیلون (EGL) آشنایی با تبدیل مدل به متن در اپسیلون و اجرای یک مثال توسط ارائه دهنده و حاضران علیرضا روحی 15 دقیقه 9:25-9:40
6 زبان تبدیل اپسیلون (ETL) آشنایی با تبدیل مدل به مدل در اپسیلون و اجرای یک مثال توسط ارائه‌دهنده و حاضران لیلا صمیمی 10 دقیقه 9:40-9:50
7 زبان Emfatic آشنایی با زبان مدل‌سازی مورد استفاده در اپسیلون و تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با Ecore لیلا صمیمی 10 دقیقه 8:50-10:00
استراحت 15 دقیقه 10:00-10:15
8 ابزار ModeLink آشنایی با ابزاری برای ساخت مدل‌های Weaving به منظور پیوند دو مدل یا دو فرامدل و اجرای مثالی توسط ارائه دهنده و حاضران لیلا صمیمی 15 دقیقه 10:15-10:30
9 زبان مقایسه اپسیلون (ECL) آشنایی با مقایسه مدل‎ها در اپسیلون و اجرای یک مثال توسط ارائه دهنده و حاضران محمدرضا شعرباف 10 دقیقه 10:30-10:40
10 زبان ادغام اپسیلون (EML) آشنایی با ادغام مدل‌ها در اپسیلون و اجرای یک مثال توسط ارائه‌دهنده و حاضران محمدرضا شعرباف 10 دقیقه 10:40-10:50
11 جریان کاری از چند برنامه اپسیلون آشنایی با Ant برای ایجاد یک جریان کاری و اجرای یک توالی از چند برنامه اپسیلون محمدرضا شعرباف 5 دقیقه 10:50-10:55
12 زبان‌های اپسیلون در کد‌های جاوا کار با زبان‎های اپسیلون با استفاده از کد جاوا و اجرای یک مثال توسط ارائه‌دهنده و حاضران محمدرضا شعرباف 20 دقیقه 10:55-11:15

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *