پذیرش مقاله آقای حسین مرادی در مجله Acta Informatica Pragensia

مقاله‌ی آقای حسین مرادی با عنوان «CA-BPEL: A New Approach to Facilitate the Development and Execution of Context-Aware Service Orchestrations» ‌برای چاپ در مجله‌ی Acta Informatica Pragensia پذیرفته شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *