پذیرش مقاله‌ی آقای محمدهادی دهقانی در مجله‌ی SoSyM

مقاله‌ی آقای محمدهادی دهقانی با عنوان «Facilitating the migration to the microservice architecture via model-driven reverse engineering and reinforcement learning» ‌برای چاپ در مجله‌ی Software and Systems Modeling پذیرفته شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *