پذیرش مقاله‌ی آقای علیرضا روحی در مجله‌‌ی Software: Practice and Experience

قاله‌ی آقای علیرضا روحی با عنوان «A model-based framework for automatic generation of a pattern language verifier»‌برای چاپ در مجله‌ی Software: Practice and Experience پذیرفته شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *