نام و نام خانوادگی (لازم)

  آدرس ایمیل (لازم)

  موضوع

  پیام شما

  پست الکترونیک: Zamani[AT]eng.ui.ac.ir
  تلفن: 37934537-31-98+
  نشانی: ایران، اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر، گروه مهندسی نرم‌افزار