مجله

مارس
18

پذیرش مقاله‌ی خانم لیلا صمیمی در مجله‌‌ی IST

مقاله‌ی خانم لیلا صمیمی با عنوان «EVL+Strace: a novel bidirectional model transformation approach » برای چاپ در مجله‌یInformation and Software Technology پذیرفته شد.

By MDSERG Admin | اخبار . پذیرش مقاله
DETAIL
ژوئن
05

پذیرش مقاله‌ی آقای علیرضا روحی در مجله‌‌ی Software: Practice and Experience

قاله‌ی آقای علیرضا روحی با عنوان «A model-based framework for automatic generation of a pattern language verifier»‌برای چاپ در مجله‌ی Software: Practice and Experience پذیرفته شد.

By MDSERG Admin | اخبار . پذیرش مقاله
DETAIL
مه
22

پذیرش مقاله‌ی آقای امین رضایی در مجله‌‌ی Scientia Iranica

مقاله‌ی آقای امین رضایی با عنوان «A novel approach for automatic model-based test case generation» ‌برای چاپ در مجله‌ی Scientia Iranica پذیرفته شد.

By MDSERG Admin | اخبار . پذیرش مقاله
DETAIL
ژوئن
20

پذیرش مقاله‌ی آقای علیرضا روحی در مجله‌‌ی IST

مقاله‌ی آقای علیرضا روحی با عنوان «Towards a formal model of patterns and pattern languages» ‌برای چاپ در مجله‌ی Information and Software Technology پذیرفته شد.

By MDSERG Admin | اخبار . پذیرش مقاله
DETAIL

تماس با ما

رایانامه: Zamani[AT]eng.ui.ac.ir
شماره تماس: 37934537-31-98+
آدرس: خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی کامپیوتر، گروه مهندسی نرم افزار

Statistics

  • 0
  • 14
  • 22
  • 10,307
  • 355
  • 30
  • 0
  • ژوئن 27, 2019
TOP