زبان الگو

ژوئن
05

پذیرش مقاله‌ی آقای علیرضا روحی در مجله‌‌ی Software: Practice and Experience

قاله‌ی آقای علیرضا روحی با عنوان «A model-based framework for automatic generation of a pattern language verifier»‌برای چاپ در مجله‌ی Software: Practice and Experience پذیرفته شد.

By MDSERG Admin | اخبار . پذیرش مقاله
DETAIL
ژوئن
20

پذیرش مقاله‌ی آقای علیرضا روحی در مجله‌‌ی IST

مقاله‌ی آقای علیرضا روحی با عنوان «Towards a formal model of patterns and pattern languages» ‌برای چاپ در مجله‌ی Information and Software Technology پذیرفته شد.

By MDSERG Admin | اخبار . پذیرش مقاله
DETAIL

تماس با ما

رایانامه: Zamani[AT]eng.ui.ac.ir
شماره تماس: 37934537-31-98+
آدرس: خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی کامپیوتر، گروه مهندسی نرم افزار

Statistics

  • 0
  • 9
  • 24
  • 10,249
  • 351
  • 30
  • 0
  • ژوئن 10, 2019
TOP