بهمن زمانی

دسامبر
15
دسامبر
15
سپتامبر
30

پذیرش مقاله‌ی خانم سمانه حسین‌دوست در Journal of Computing and Security

مقاله‌ی خانم سمانه حسین‌دوست با عنوان «Towards a Model-Driven Framework for Simulating Interactive Emergency Response Environments» برای چاپ در Journal of Computing and Security پذیرفته شد.

By MDSERG Admin | اخبار-مقاله
DETAIL
سپتامبر
09

پذیرش مقاله‌ی خانم عاطفه نیرومند در مجله‌ی Software: Practice and Experience

مقاله‌ی خانم عاطفه نیرومند با عنوان «VAnDroid: A framework for vulnerability analysis of Android applications using a model driven reverse engineering technique» برای چاپ در مجله‌ی Software: Practice and Experience پذیرفته شد.

By MDSERG Admin | اخبار-مقاله
DETAIL

تماس با ما

رایانامه: Zamani[AT]eng.ui.ac.ir
شماره تماس: 37934537-31-98+
آدرس: خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی نرم افزار

Statistics

  • 2
  • 1
  • 1
  • 7,332
  • 316
  • 74
  • 0
  • دسامبر 16, 2018
TOP