Professors

All سرپرست گروه Director همکاران Colleagues دانشجویان کارشناسی ارشد دانشجویان دکترا PhD Students MSc Students دانش‌آموختگان Alumni

فضیلت حججی نجف آبادی

دکترا

شروع دوره: مهر 1392
پايان دوره: تیرماه 1398
عنوان پايان‌نامه: يک چارچوب ردگيری مدل برای تحليل رفتار نرم‌­افزار
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی     استاد مشاور: دکتر عبدالوهاب هم‌الحاج
بیشتر

مرضیه قربانی

کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهر 1395
پایان دوره: تیرماه 1398
عنوان پايان‌نامه: ارائه‌ی راهکاری جدید جهت انجام تبدیل‌های ETL به صورت افزایشی
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی
بیشتر

لیلا صمیمی دهکردی

دکترا

شروع دوره: مهرماه 1391
پايان دوره: فروردین‌ماه 1398
عنوان پايان‌نامه: توسعه‌ی مدل‌رانده‌ی تبديل مدل دوسويه
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی     استاد مشاور: دکتر شکوفه کلاه‌دوز رحیمی
بیشتر

سرور جهان‌بین

کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهرماه 1395
پایان دوره: اسفندماه 1397
عنوان پايان‌نامه: رویکردی جدید برای تولید مدل‌های آزمون در آزمون تبدیل مدل
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی
بیشتر

زهرا رجایی

دانشجوی دکترا

شروع دوره: مهر 1397
عنوان پايان‌نامه: --
استاد راهنما: دکتر شکوفه کلاه‌دوز رحیمی
بیشتر

سیده هستی موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهر 1397
عنوان پايان‌نامه: --
استاد راهنما: دکتر شکوفه کلاه‌دوز رحیمی
بیشتر

محمد هادی دهقانی

دانشجوی کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهر 1397
عنوان پايان‌نامه: --
استاد راهنما: دکتر شکوفه کلاه‌دوز رحیمی
بیشتر

مهدی ضیایی

دانشجوی کارشناسی ارشد

شروع دوره: مهر 1397
عنوان پايان‌نامه: --
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی
بیشتر

عاطفه نیرومند

دانشجوی دکترا

98-31-37934539+

شروع دوره: مهرماه 1397
عنوان پايان‌نامه: --
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی       استاد مشاور: دکتر بهروز ترک لادانی
بیشتر

حنان یوسف-ضاهر

دانشجوی کارشناسی ارشد

شروع دوره: بهمن‌ماه 1396
عنوان پايان‌نامه: --
استاد راهنما: دکتر بهمن زمانی
بیشتر

تماس با ما

رایانامه: Zamani[AT]eng.ui.ac.ir
شماره تماس: 37934537-31-98+
آدرس: خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی کامپیوتر، گروه مهندسی نرم افزار

Statistics

  • 0
  • 1
  • 10
  • 11,136
  • 363
  • 30
  • 0
  • مرداد 21, 1398
TOP