مقالات فارسی

جولای
13

فرآیندی جهت اعمال الگوهای تبدیل در زبان تبدیل ATL

امروزه یکی از روش‌های مطرح جهت تولید سیستم‌های پیچیده، مهندسی مدل‌رانده است. در این روش، تبدیل مدل یکی از ارکان مهم است که مدل را به‌صورت خودکار به کد تبدیل می‌کند. اما با پیچیده‌شدن سیستم‌های نرم‌افزاری، تبدیل مدل‌ها نیز بزرگ و پیچیده شده‌اند. در نتیجه کیفیت تبدیل‎‌ها و فهم آن‌ها با مشکل روبه‌رو شده است. یک روش برای بهبود کیفیت‌ تبدیل‌ها و غلبه بر این پیچیدگی‌ها، استفاده به‌جا و مناسب از الگوهای تبدیل است، ولی استفاده از الگوها برای افراد مبتدی آسان نیست. هدف از این تحقیق، ارائه راهکاری جهت تسهیل و بهبود به‌کارگیری الگوهای تبدیل به‌منظور افزایش کیفیت تبدیل‌های نوشته شده است. به‌همین منظور از یک فرایند جهت اعمال الگوهای مهم در تبدیل مدل استفاده می‌شود. به‌منظور ارزیابی روش پیشنهادی، کد تبدیل قبل از اعمال الگو و بعد از اعمال الگو بر اساس پارامترهای کیفی مانند کارایی، پیچیدگی و میزان خاصیت پیمانه‌ایی سنجیده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از الگوها باعث افزایش خاصیت پیمانهایی، کیفیت، کارایی، چسبندگی و سادگی کد تبدیل خواهد شد. همچنین سودمندی استفاده از الگوهای تبدیل بر روی تبدیل‌های واقعی به‌صورت کمی ارزیابی می‌شود.

By MDSERG Admin | مقالات فارسی
DETAIL

ارائه الگوریتم ادغام سه‌طرفه برای مدل‎های یو‎ام‎ال بر اساس مفروضات ذهنی طراحان

مدل، نمایشی انتزاعی از سیستم نرم‌افزاری است که راهکاری مناسب برای مقابله با پیچیدگی‌های نرم‌افزار می‌باشد. توسعه مدل رانده نیز، با بهره‌گیری از این واقعیت، روشی نوین در توسعه نرم‌افزار است که از مدل به‌عنوان دست‌ساخته اصلی برای ایجاد سیستمی نرم‌افزاری استفاده می‌کند. همین امر موجب شده با افزایش همکاری تیمی، نسخه‌های مختلفی از مدل در طول فرایند توسعه، به‌ویژه در مرحله طراحی، ایجاد شود. برای مدیریت این نسخه‌ها، شناسایی تفاوت‌ها و تطبیق آن‌ها به‌صورت مدلی یکپارچه، ضروری است. درنتیجه، نیاز به ابزار و روش‌هایی برای پشتیبانی از عملیات ادغام نسخه‌های مدل و کاهش مداخله کاربر در آن، موردنیاز است. در این مقاله، الگوریتم و ابزاری برای ادغام سه‌طرفه مدل‌های یوام‌ال ارائه می‌شود که پیش از آغاز ادغام، فرضیات ذهنی هر طراح را دریافت کرده و درنهایت یک مدل ادغامی سازگار ایجاد می‌کند. با توجه به ارزیابی‌های انجام‌شده، عدم وابستگی به کاربر و محیط مدل‌سازی به همراه زمان اجرای کم‌تر نسبت به روش‌های موجود از مزایای روش پیشنهادی می‌باشد.

By MDSERG Admin | مقالات فارسی
DETAIL

ارائه‌ی روشی جديد برای تبديل مدل دوسويه‌ بر اساس چارچوب اپسيلون و تکنیک‌های ردیابی‌پذیری

توسعه مدل رانده روش نوینی در تولید نرم‌افزار است که در آن، از روی مدل و با به‌کارگیری مجموعه روش‌هایی تحت عنوان تبدیل مدل، کد پیاده‌سازی به‌صورت خودکار/ نیمه‌خودکار تولید می‌شود. کلیه فعالیت‌های ممکن در روش‌های مدل رانده با استفاده از تبدیل‌ها انجام می‌گیرد. یکی از این فعالیت‌ها، تبدیل مدل‌به‌مدل است که در ساده‌ترین حالت، ارتباطی تک‌سویه را بین مدل مبدأ و مقصد تعریف می‌کند. در این حالت، فقط می‌توان مدل مقصد را از روی مدل مبدأ به دست آورد. اما در حالت کلی‌تر، مدل‌های مبدأ و مقصد مستقلاً تغییر می‌یابند. درنتیجه، برای سازگاری به تبدیل‌های پیشرفته‌تری به‌نام تبدیل دوسویه نیاز است. روش‌های تبدیل دوسویه دارای چالش‌هایی مانند ابهام در زبان تبدیل، نمادسازی خاص و صوری‌سازی گران هستند. جهت رفع این چالش‌ها، در این مقاله، روش جدیدی برای تبدیل دوسویه برمبنای چارچوب مدل رانده اپسیلون و تکنیک‌های ردیابی‌پذیری پیشنهاد می‌شود. در این روش، روابط بین مدل‌های مبدأ و مقصد صوری‌سازی شده، سپس روی محکی شناخته‌شده پیاده‌سازی می‌شود. این روش بر اساس 10 معیار با سه روش تبدیل دوسویه مقایسه می‌گردد. نتیجه مقایسه‌ها برتری‌های روش پیشنهادی از قبیل قابلیت حمل، نگه‌داری، مصالحه و پشتیبانی عملگری را نشان می‌دهد.

By MDSERG Admin | مقالات فارسی
DETAIL

تعمیر خودکار برنامه‌ها-بررسی ادبیات و مرور نظام یافته فنون شاخص

تعمیر خودکار برنامه¬ها حوزه جدیدی است و مطالعه¬های گسترده¬ای لازم دارد. از طرفی مقاله¬های بسیار جنبه¬هایی از آن¬را مورد بررسی قرار داده¬اند و فنون متعددی نیز طراحی شده است. شروع پژوهش در این حوزه نیاز به مرور مقاله¬های بسیار، و آشنایی با مفاهیم متعدد دارد. گام بعدی، ضرورت بررسی کارهای شاخص است تا محقق از دانش فعلی در این حوزه آگاهی یابد. مقاله حاضر نیازهای مطرح شده را برآورده می¬سازد. برای این منظور، ادبیات تعمیر خودکار برنامه¬ها با ارائه تعریف¬ها، مفاهیم و دسته¬بندی¬های موجود معرفی می¬شود. سپس 31 فن شاخص از کارهای موجود انتخاب شده و بررسی می¬شوند تا سیر تحقیقی و یافته¬ها روشن شود. برای کسب شناخت بهتر، روشی جهت ارزیابی فنون نیز ارائه شده است. با تکیه بر مرور ادبیات، درس¬هایی از روش¬های پیشین بیان می¬شوند که مبنایی برای برشمردن مشکلات موجود و نیاز تحقیقی آینده شوند. ارزش مقاله در اینست که شروع تحقیق در تعمیر خودکار را تسهیل و سریع می‌کند، محقق مسیر درست و مورد نیاز در کارهای آینده را پیدا کند.

By MDSERG Admin | مقالات فارسی
DETAIL

نمايه يو‌ام‌ال پيشرفته جهت مدل‌سازي محاسبات ابری

امروزه، محاسبات ابری منابع وسیعی را در اختیار سازمان‌ها و کاربران خود قرار می‌دهد. این منابع اغلب به صورت زیرساختی به شکل ماشین‌های مجازی به کاربران اجاره داده می‌شوند. از آنجا که کاربران دسترسی مستقیم به این زیرساخت ندارند، بهتر است خدمت موردنظر قبل از استقرار در محیط ابر با استفاده از مدل‌سازی، تحلیل و ارزیابی گردد. برای نیل به این هدف می‌توان از انتزاع فراهم شده توسط زبان مدل‌سازی یوام‌ال استفاده نمود. اگرچه، زبان استاندارد یوام‌ال یک زبان عام‌منظوره است اما امکانی فراهم نموده است تا از طریق سازوکار نمایه یوام‌ال زبان‌های مد‌ل‌سازی برای دامنه‌های خاص ارائه گردد. بر این اساس، در این پژوهش یک نمایه خاص دامنه محاسبات ابری با عنوان AUPCC طراحی و پیاده‌سازی می‌شود که امکان مدل‌سازی نمونه‌ها و زیرساخت سیستم پیش از استقرار در محیط محاسبات ابری را فراهم می‌کند. در نتیجه‌ی مدل‌سازی خدمت با استفاده از این نمایه، درک بهتری از خدمت مورد استقرار فراهم می‌گردد. به منظور ارزیابی سودمندی نمایه پیشنهادی، یک سیستم مدیریت فروش نوعی با آن مدل‌سازی ‌شده است.

By MDSERG Admin | مقالات فارسی
DETAIL
جولای
13

تبديل مدل دوسويه بر اساس چارچوب اپسيلون

توسعه‌ی مدل رانده از ایده‌ی ارتقای سطح تجرید به منظور خودکارسازی تولید کد استفاده می‌کند. در این روش توسعه، از روی مدل و با به‌کارگیری مجموعه روش‌هایی تحت عنوان تبدیل مدل، کد پیاده‌سازی به صورت (نیمه) خودکار تولید می‌شود. کلیه ی فعالیت های ممکن در مدل رانده با استفاده از تبدیل ها انجام می گیرد، به همین دلیل تبدیل را قلب و روح توسعه ی مدل رانده می گویند. یکی از انواع فعالیت ها تبدیل مدل به مدل است که در ساده ترین حالت، یک ارتباط تک‌سویه بین مدل مبدا و مقصد تعریف می‌شود که فقط مدل مقصد از روی مدل مبدا قابل تولید است. در حالت کلی‌تر، مدل‌های مبدا و مقصد مستقلاً تغییر می‌یابند و در نتیجه، نیاز به تبدیل دوسویه مطرح می‌شود. روش های متعددی برای تعریف و اجرای یک تبدیل دوسویه در سال های اخیر ارائه شده است. در این مقاله، با توجه به چالش های این روش ها، روشی جدید بر مبنای چارچوب مدل رانده ی اپسیلون و تکنیک های ردیابی پذیری برای تبدیل مدل دوسویه ارائه می شود. برای نمایش قابلیت ها و چگونگی استفاده از روش پیشنهادی، آن را روی یک محک شناخته شده در زمینه ی تبدیل دوسویه اجرا می کنیم. از جمله ی قابلیت های روش پیشنهادی پشتیبانی از صحت، جامعیت و انتشار تغییر لست.

By MDSERG Admin | مقالات فارسی
DETAIL

يک روش آزمون مدل‌رانده برای توليد خودکار موارد آزمون براساس نمودار توالی

یکی از فازهای اصلی و پرهزینه چرخه توسعه نرمافزار آزمون است. خودکارسازی آزمون یک روش مهم برای کاهش هزینه توسعه نرم افزار است و تولید خودکار موارد آزمون نیز یکی از مهمترین بخش ها در خودکارسازی آزمون می باشد. این تحقیق، یک رویکرد آزمون مبتنی بر مدل با استفاده از مفاهیم توسعه مدل رانده برای تولید خودکار موارد آزمون ارائه می کند. در این رویکرد با استفاده از چارچوب مدل رانده و با به کارگیری نمودارهای توالی برای تشریح رفتار سیستم به عنوان ورودی، مدل آزمون و کد آزمون تولید می شوند. در این پژوهش با استفاده از ترکیب نمودارهای توالی موارد آزمون پیچیده تری تولید می شود. نتایج ارزیابی روش پیشنهادی برای یک مطالعه ی موردی حاکی از مفید بودن این روش و صرفه جویی در هزینه آزمون می شود.

By MDSERG Admin | مقالات فارسی
DETAIL

انتخاب بهترين سرويس با توجه به معيارهای امنيتی با استفاده از روش‌های تحليل سلسله مراتبی و هدف، سوال و اندازه‌گيری

امروزه انتخاب بهترین سرویس برای هدفی خاص به امری سخت و پیچیده تبدیل گردیده است. دلیل این امر وجود سرویس های متعدد با عملکرد برای یک هدف خاص مشابه است. انتخاب سرویس مناسب از میان سرویس های مختلف می تواند به عنوان یک مسئله ی تصمیم گیری در نظر گرفته شود. در تحقیقات پیشین، انتخاب و رتبه بندی سرویس ها با استفاده از مقایسه ی خصوصیات وظیفه مندی و یا خصوصیات غیروظیفه مندی یک سرویس انجام پذیرفته است. در این مقاله، انتخاب سرویس به معیارهای امنیتی محدودشده و برای این کار از روش های«تحلیل سلسله مراتبی» و«هدف، سوال، اندازه گیری» استفاده شده است. روند تصمیم گیری در رابطه با انتخاب سرویس به صورت محاسباتی و نظرسنجی از خبرگان انجام می پذیرد. قابلیت اجرای راه حل ارائه شده در این مقاله با استفاده از یک مطالعه ی موردی در رابطه با سرویس های بانک داری الکترونیکی نشان داده شده است.

By MDSERG Admin | مقالات فارسی
DETAIL

بهبود معيار پوشش شرط/تصميم اصلاح‌يافته در آزمون نرم‌افزاربه روش مبتنی بر مدل

یکی از روشهای ارزیابی خودکار نرم افزار استفاده از آزمون مبتنی بر مدل است. در این آزمون برای محدود نمودن تعداد موارد آزمون تولید شده و نیز مطلوب بودن آنها می توان از معیارهایی همچون معیار پوشش شرط/تصمیم اصلاح یافته استفاده نمود. اما در برخی مواقع در فرآیند تولید آزمون با استفاده از این معیار، موارد آزمون غیرقابل حل و دارای تناقضی تولید می شوند که در عمل قابل استفاده نیستند و در نتیجه نمی توان صحت قسمتی از سیستم را آزمود. بنابراین نیاز است تا اصلاحاتی بر روی این معیار صورت گیرد تا علاوه بر حفظ خواص اصلی آن، تا حد ممکن موارد آزمون غیرقابل حل کمتری تولید شود. در این پژوهش روشی جهت بهبود این معیار ارائه شده است.سپس با در نظر گرفتن این بهبود و به کارگیری آن در فرآیند خودکارسازی آزمون نرم افزار، نشان داده شده است که مقدار پوشش آزمون بیشتر می شود و نسبت به قبل قسمت های بیشتری از سیستم به طور خودکار قابل آزمودن است.

By MDSERG Admin | مقالات فارسی
DETAIL

ارائه‌ی زبان و ابزاری جهت مدل‌سازی معماری سيستم‌‌های سازمانی مبتنی بر وب

بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
چکیده سیستم‌های سازمانی نسبت به سایر سیستم‌هایی که با قوانین کسب‌وکار سروکار دارند، پیچیدگی بیشتری داشته و حجم اطلاعاتی که باید به‌صورت پایدار در این سیستم‌ها نگهداری شده و به‌شکل همروند و یکپارچه توسط کاربران قابل‌دستیابی باشند، بسیار زیاد است. این ویژگی‌ها موجب شده که طراحی معماری سیستم‌های سازمانی از اهمیت بسیاری برخوردار شود. بدین منظور، الگوهای معماری سیستم‌های سازمانی مجموعه‌ایی مناسب از ایده‌های طراحی است که توسط خبرگان تدوین گشته و طراح می‌تواند از آن‌ها استفاده کند. مجموعه‌ای از این الگوها توسط مارتین فاولر تعریف شده است که بر اساس این الگوها، در این مقاله زبانی خاص قلمرو برای طراحی معماری سیستم‌های سازمانی مبتنی بر وب ارائه ‌شده است. ابتدا، این زبان بر اساس مجموعه الگوهای معماری سیستم‌های سازمانی، با استفاده از یک نمایه‌ی یوام‌ال تعریف شده است. سپس افزونه‌ایی در ابزار RSA (Rational Software Architect) ایجاد شده است که با استفاده از استریوتایپ‌های نمایه‌ی مذکور ، ساختار و رفتار الگوهای انتخاب‌شده، پیاده‌سازی شده‌اند. درنهایت، از این زبان و ابزار برای طراحی یک سیستم خرید الکترونیکی استفاده شده است تا کاربردی بودن آن‌ها مشخص شود.

By MDSERG Admin | مقالات فارسی
DETAIL

تماس با ما

رایانامه: Zamani[AT]eng.ui.ac.ir
شماره تماس: 37934537-31-98+
آدرس: خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی کامپیوتر، گروه مهندسی نرم افزار

Statistics

  • 0
  • 2
  • 12
  • 9,527
  • 344
  • 30
  • 0
  • می 25, 2019
TOP