مقالات انگلیسی

Towards automatic generation of formal specifications for UML consistency verification

لینک دسترسی آنلاین: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7436156 دانلود فایل مقاله: PDF

By MDSERG Admin | مقالات انگلیسی
DETAIL
جولای
12

From trace-based inter-model validation to bidirectional model synchronization with reconciliation

تبدیل مدل به مدل، یک فرآیند تولید مدل مقصد از مدل ورودی مبدأ است. با این حال، پس از اعمال تبدیل، هر دو مدل مبدأ و مقصد ممکن است، بطور مستقل تغییر یابند. در این موارد، تبدیل دوسویه (Bx) لازم است تا تغییرات در مدلها را برای برطرف کردن ناسازگاری بین مدلی موردنظر انتشار دهد. در این مقاله، ما یک رویکرد تعاملی Bx را از طریق اعتبار سنجی بین مدلی ارائه می دهیم که توسعه دهندگان را قادر می سازد همگام سازی مدلی با مصالحه را فراهم سازند. سیستم Bx پیشنهاد شده با استفاده از زبان اعتبارسنجی اپسیلون (EVL) اجرا می شود. یک فرامدل ردیابی طراحی شده است تا انتشار تغییرات فراهم شود و این، منجر به تناظر دوسویه بین مدل ها شود. این رویکرد براساس مفاهیم همگام سازی به دست آمده در 13 حالت مختلف برای هر رابطه دوسویه صوری سازی شده است. رویکرد ما با بعضی از روش های شناخته شده Bx با در نظر گرفتن شش ویژگی همگام سازی مهم مقایسه شده است. نتایج، برتری رویکرد پیشنهادی را نشان میدهد.

By MDSERG Admin | مقالات انگلیسی
DETAIL
جولای
12

Programming language criteria for model transformation evaluation

مهندسی مدل رانده (MDE) به عنوان یک رشته موثر در توسعه سیستم های نرم افزاری مورد توجه قرار گرفته است. یک مفهوم جامع این پارادایم، تبدیل مدل به مدل است که می تواند در سطوح مختلف انتزاع مورد استفاده قرار گیرد. نقش برجسته تغییرات مدل منجر به استفاده آنها برای اصلاح، بهسازی، مهاجرت، بهبود و تحلیل مدل ها می شود. در حال حاضر، زبان های متعددی برای تبدیل مدل وجود دارد. با این حال، یک مشکل عمده فقدان تکنیک مؤثر و جامع برای ارزیابی و مقایسه روش های تبدیل مدل است. برای حل این مشکل، در این مقاله یک روش جدید بر اساس معیارهای ارزیابی زبان برنامه نویسی توسعه داده شده است. سپس، روش پیشنهادی در پنج زبان به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیل نتایج نشان می دهد که هیچ زبانی کاملا برتر از سایرین نیست؛ بلکه ما قادر به انتخاب یک زبان مناسب برای یک کاربرد خاص هستیم.

By MDSERG Admin | مقالات انگلیسی
DETAIL
جولای
12

Pattern language verification in model driven design

لینک دسترسی آنلاین: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020025513001552 دانلود فایل مقاله: PDF

By MDSERG Admin | مقالات انگلیسی
DETAIL

تماس با ما

رایانامه: Zamani[AT]eng.ui.ac.ir
شماره تماس: 37934537-31-98+
آدرس: خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی کامپیوتر، گروه مهندسی نرم افزار

Statistics

  • 0
  • 14
  • 22
  • 10,307
  • 355
  • 30
  • 0
  • ژوئن 27, 2019
TOP