مقالات انگلیسی

جولای
13

A domain specific modeling language for enterprise application development

لینک دسترسی آنلاین: https://www.igi-global.com/article/a-domain-specific-modeling-language-for-enterprise-application-development/204603 دانلود فایل مقاله:

By MDSERG Admin | مقالات انگلیسی
DETAIL
جولای
13

EVL‎+ ‎Strace‎: ‎a novel bidirectional model transformation approach

زمینه: تبدیل مدل، به عنوان یکی از پایه های مهندسی مدل رانده (MDE)، مدل های مقصد را از مدل های مبدأ تولید می کند. در بیشتر موارد عملی، هر دو مدل مبدأ و مقصد به طور مستقل تغییر می کنند و برقراری سازگاری بین آنها ضروری است. تبدیل دوسویه (Bx) سازوکاری را برای بازیابی سازگاری بین مدلی فراهم می کند. رویکردهای Bx از محدودیت های متعددی مانند نبود پیاده سازی جامع، قابلیت یادگیری کم و ناتوانی در مدیریت اختلال در به روزرسانی رنج می برد.
هدف: برای رفع اشکالات فوق الذکر، ما یک رویکرد جدید تبدیل دوسویه که EVL+ Strace نامیده می شود، با استفاده از زبان اعتبارسنجی اپسیلون (EVL) بر مبنای فرامدل ردیابی خاص (Strace) ساخته شده است. علاوه بر این، مجموعه ابزار مبتنی بر اکلیپس، MoDEBiTE ارائه می شود، که برای تولید خودکار مصنوعات EVL + Strace از جمله فرامدل ردیابی خاص و کد تبدیل استفاده میشود.
روش: EVL+Strace از قابلیتهای EVL برای انتشار تغییرات کاربر بر روی مدلها از مبدأ به مقصد و بالعکس، به طور همزمان استفاده می کند. فرامدل ردیابی باید مخصوص قلمروی فرامدلهای مبدأ و مقصد باشد تا مانع ایجاد عناصر ردیابی غیرمجاز شود. علاوه بر این، توسعه دهندگان را قادر می سازد مفاهیم تبدیل را دقیقتر تعریف کنند. یک نمونه اجرایی برای توضیح مولفه های EVL + Strace و کاربرد MoDEBiTE بکار گرفته شده است.
نتیجه: EVL+Strace اولین رویکرد عملی تعاملی است که می تواند ویژگی های دوسویه مهم مانند قابلیت نگهداری و قابلیت انتشار را فراهم کند. یک مدل ویژگی از روش های Bx برای مقایسه EVL+ Strace با زبان های شناخته شده استفاده شده است. برای نشان دادن برتری EVL + Strace و کاربرد MoDEBiTE، یک بررسی جامع روی شش نمونه مورد مطالعه انجام شده است.
جمع‌بندی: EVL + Strace یک سیستم تبدیل تعاملی را برای مدیریت اختلالات در تغییرها فراهم می کند. این رویکرد از زبان EVL برای تعریف تبدیل Bx استفاده می کند که دارای نحو آسان برای یادگیری است. همچنین بر اساس اپسیلون توسعه یافته که یک چارچوب جامع و فعال میباشد.

By MDSERG Admin | مقالات انگلیسی
DETAIL
جولای
13

An automatic test case generator for evaluating implementation of access control policies

لینک دسترسی آنلاین: http://www.isecure-journal.com/article_43781_0.html دانلود فایل مقاله: PDF

By MDSERG Admin | مقالات انگلیسی
DETAIL
جولای
13

A novel approach for automatic model-based test case generation

لینک دسترسی آنلاین: http://scientiairanica.sharif.edu/article_4528.html دانلود فایل مقاله: PDF

By MDSERG Admin | مقالات انگلیسی
DETAIL
جولای
13

A UML profile for modeling the conflicts in model merging

لینک دسترسی آنلاین: https://ieeexplore.ieee.org/document/8324972/ دانلود فایل مقاله: PDF

By MDSERG Admin | مقالات انگلیسی
DETAIL
جولای
13

Solving the state elimination case study using Epsilon

لینک دسترسی آنلاین: http://ceur-ws.org/Vol-2026/ دانلود فایل مقاله: PDF

By MDSERG Admin | مقالات انگلیسی
DETAIL
جولای
13

Solving the families to persons case using EVL‎+ ‎Strace

نمونه Benchmarx، موضوع مورد مطالعه تبدیل دوسویه برای مسابقات ابزار تبدیل در سال 2017 است. این مثال، یک تبدیل مدل به مدل مشهور از مجموعه مثالهای تبدیل ATL به نام “خانواده ها به افراد” است. این مقاله، راه حلی را برای سازگاری بین مدلی با استفاده از زبان اعتبارسنجی اپسیلون (EVL) و تکنیک های ردیابی خاص قلمرو ارائه می دهد. ما این رویکرد EVL+Strace را مینامیم.

By MDSERG Admin | مقالات انگلیسی
DETAIL
جولای
13

A model-based framework for automatic generation of a pattern language verifier

لینک دسترسی آنلاین: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/spe.2514 دانلود فایل مقاله: PDF

By MDSERG Admin | مقالات انگلیسی
DETAIL
جولای
13

Automatic pattern proposition in transformation life cycle

لینک دسترسی آنلاین: https://www.igi-global.com/article/automatic-pattern-proposition-in-transformation-life-cycle/178220 دانلود فایل مقاله: PDF

By MDSERG Admin | مقالات انگلیسی
DETAIL

تماس با ما

رایانامه: Zamani[AT]eng.ui.ac.ir
شماره تماس: 37934537-31-98+
آدرس: خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی کامپیوتر، گروه مهندسی نرم افزار

Statistics

  • 0
  • 16
  • 19
  • 10,287
  • 351
  • 30
  • 0
  • ژوئن 10, 2019
TOP