پذیرش مقاله

تماس با ما

رایانامه: Zamani[AT]eng.ui.ac.ir
شماره تماس: 37934537-31-98+
آدرس: خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی کامپیوتر، گروه مهندسی نرم افزار

Statistics

  • 0
  • 4
  • 31
  • 12,390
  • 373
  • 30
  • 0
  • شهریور 28, 1398
TOP