عنوان کارگاه: آشنايي با خانواده‌ي زبان‌هاي اپسيلون
زمان برگزاري: شنبه 4 ارديبهشت ماه 1395
مکان: آزمايشگاه مباني کامپيوتر (کلاس 18 ساختمان فني قديم)

زمان‌بندي برنامه کارگاه به شرح زير مي‌باشد:

رديف عنوان برنامه هدف ارائه کننده مدت زمان پيش‌بيني شده ساعت اجرا
آماده‌سازي حضور و استقرار افراد در آزمايشگاه 15 دقيقه 8:15-8:30
1 خانواده زبان‌هاي اپسيلون آشنايي با Epsilon و تنظيمات مورد نياز عليرضا روحي 15 دقيقه 8:30-8:45
2 زبان شئ اپسيلون (EOL) آشنايي با مجموعه امکانات مديريت مدل در اپسيلون و اجراي يک مثال توسط ارائه دهنده و حاضران عليرضا روحي 20 دقيقه 8:45-9:05
3 زبان اعتبارسنجي اپسيلون (EVL) آشنايي با قابليت اعتبارسنجي مدل در اپسيلون و اجراي يک مثال توسط ارائه دهنده و حاضران عليرضا روحي 10 دقيقه 9:05-9:15
4 زبان راهنماي اپسيلون (EWL) آشنايي با خودکارسازي وظايف تکراري در اپسيلون و اجراي يک مثال توسط ارائه دهنده و حاضران عليرضا روحي 10 دقيقه 9:15-9:25
5 زبان توليد اپسيلون (EGL) آشنايي با تبديل مدل به متن در اپسيلون و اجراي يک مثال توسط ارائه دهنده و حاضران عليرضا روحي 15 دقيقه 9:25-9:40
6 زبان تبديل اپسيلون (ETL) آشنايي با تبديل مدل به مدل در اپسيلون و اجراي يک مثال توسط ارائه دهنده و حاضران ليلا صميمي 10 دقيقه 9:40-9:50
7 زبان Emfatic آشنايي با زبان مدل‌سازي مورد استفاده در اپسيلون و تفاوت‌ها و شباهت‌هاي آن با Ecore ليلا صميمي 10 دقيقه 8:50-10:00
استراحت 15 دقيقه 10:00-10:15
8 ابزار ModeLink آشنايي با ابزاري براي ساخت مدل‌هاي Weaving به منظور پيوند دو مدل يا دو فرامدل و اجراي مثالي توسط ارائه دهنده و حاضران ليلا صميمي 15 دقيقه 10:15-10:30
9 زبان مقايسه اپسيلون (ECL) آشنايي با مقايسه مدل‎ها در اپسيلون و اجراي يک مثال توسط ارائه دهنده و حاضران محمدرضا شعرباف 10 دقيقه 10:30-10:40
10 زبان ادغام اپسيلون (EML) آشنايي با ادغام مدل‌ها در اپسيلون و اجراي يک مثال توسط ارائه دهنده و حاضران محمدرضا شعرباف 10 دقيقه 10:40-10:50
11 جريان کاري از چند برنامه اپسيلون آشنايي با Ant براي ايجاد يک جريان کاري و اجراي يک توالي از چند برنامه اپسيلون محمدرضا شعرباف 5 دقيقه 10:50-10:55
12 زبان‌هاي اپسيلون در کد‌هاي جاوا کار با زبان‎هاي اپسيلون با استفاده از کد جاوا و اجراي يک مثال توسط ارائه دهنده و حاضران محمدرضا شعرباف 20 دقيقه 10:55-11:15

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *