نام و نام خانوادگی (لازم)

آدرس ایمیل (لازم)

موضوع

پیام شما

پست الکترونيک: Zamani[AT]eng.ui.ac.ir
تلفن: 37934537-31-98+
نشانی: ايران، اصفهان، خيابان هزارجريب، دانشگاه اصفهان، دانشکده‌ی مهندسی کامپيوتر، گروه مهندسی نرم‌افزار