35امین جلسه گروه مورخ 97/9/20

34امین جلسه گروه مورخ 97/8/22

33امین جلسه گروه مورخ 97/7/17

32امین جلسه گروه مورخ 97/3/29

31امین جلسه گروه مورخ 97/02/18

غرفه‌ی گروه پژوهشی در نکوداشت سی‌امین سالگرد تأسیس رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه اصفهان مورخ 97/02/13