تازه‌ترین خبرها

گروه پژوهشی مهندسی نرم‌افزار مدل‌رانده

مهندسي نرم‌افزار مدل‌رانده نگرشي جديد در توليد نرم‌افزار است که در آن دست‌ساخته‌ي اصلي مدل است نه کد. بدين معني که ابتدا مدلي از محصول مورد نظر توليد شده و از روي مدل، کد محصول به طور خودکار توليد مي‌شود. به اين سبب است که اصطلاحاً مي‌گوييم اين مدل است که فرايند توسعه‌ي نرم‌افزار را مي‌راند و به همين لحاظ اصطلاح «مدل‌رانده» براي اين روش‌ها انتخاب شده است.

همان‌گونه که ذکر شده هدف نهايي روش‌هاي مدل‌رانده توليد خودکار کد از روي مدل است که البته تحقق اين هدف مستلزم وجود ابزارها و روش‌هاي متناسب مي‌باشد و همين موضوع سبب تعريف موضوعات پژوهشي متعدد گرديده و آن را به يکي از زمينه‌هاي تحقيقاتي روز دنيا تبديل کرده است.يکي از ملزومات مهم در روش‌هاي مدل‌رانده، «تبديل»‌ است. تا حدي که گفته مي‌شود: «تبديل روح و قلب مدل‌رانده است.»

از شما دعوت مي‌شود به بخش‌هاي مختلف وب‌گاه مراجعه نموده و در خصوص هرگونه سؤال، پیشنهاد و درخواست همکاری با ما مکاتبه فرماييد.

کنفرانس های پیش رو

9th International Conference on Computer and Knowledge Engineering
(Ferdowsi University of Mashhad, Iran, (24-25 October 2019
11th System Analysis and Modeling Conference
(Munich, Germany, (16-17 September 2019
12th International Conference on Model Transformations
(Eindhoven, The Netherlands, (15-19 July 2019
27th Iranian Conference on Electrical Engineering
(Yazd University, Yazd, Iran, (30 April - 2 May 2019