تازه‌ترین خبرها

گروه پژوهشی مهندسی نرم‌افزار مدل‌رانده

مهندسی نرم‌افزار مدل‌رانده نگرشی جديد در توليد نرم‌افزار است که در آن دست‌ساخته‌ی اصلی مدل است نه کد. بدين معنی که ابتدا مدلی از محصول مورد نظر توليد شده و از روی مدل، کد محصول به طور خودکار توليد می‌شود. به اين سبب است که اصطلاحاً می‌گوييم اين مدل است که فرايند توسعه‌ی نرم‌افزار را می‌راند و به همين لحاظ اصطلاح «مدل‌رانده» برای اين روش‌ها انتخاب شده است.

همان‌گونه که ذکر شده هدف نهايی روش‌های مدل‌رانده توليد خودکار کد از روی مدل است که البته تحقق اين هدف مستلزم وجود ابزارها و روش‌های متناسب می‌باشد و همين موضوع سبب تعريف موضوعات پژوهشی متعدد گرديده و آن را به يکی از زمينه‌های تحقيقاتی روز دنيا تبديل کرده است. يکی از ملزومات مهم در روش‌های مدل‌رانده، «تبديل»‌ است. تا حدی که گفته می‌شود: «تبديل روح و قلب مدل‌رانده است.»

از شما دعوت می‌شود به بخش‌های مختلف وب‌گاه مراجعه نموده و در خصوص هرگونه سؤال، پیشنهاد و درخواست همکاری با ما مکاتبه فرماييد.